Tak to spláchni

Zábavný podnik v nočnej ulici
a svetlá pútačov a reklám.
To všetko by nezaprelo slzu na líci,
tak už ticho ! Radšej neklam…

Ty, čo si tykáš s chladným nožíkom
a maslom zatieraš každú chybu
a zadarmo nedáš ani pútnikom,
aj keď od hladu a smädu hynú.

Chcel by som byť kráľom mystiky
alebo sa niekam jednoducho stratiť
a možno iba stavať v ľuďoch mostíky,
aby sa mal kam, kto vrátiť.

A je tu chvíľa chmúrnych popevkov,
keď sa človek v sebe stráca
a je mu jedno, či je handrou, utierkou
a že mu hodnosť sňali z pleca.

Nikto ti nepodá ani kúsok prstu
a to je pre nich iba sláva.
Ak máš problémy a si bez krstu,
tak potom ani boh ti nepomáha.

Darmo sa budeš takto moriť v izbe sám
a nad hlavou si sám zakrývať pokrievku.
Veď tento svet nedrží len jeden trám
a predsa neješ stále tú istú polievku.

Lenže takto sa môžme tváriť kľudne do rána
a vymýšľať blbé, nudné a dlhé reči.
No tak, čo ťa štve, to spláchni, prepána,
veď ticho a kľud odjakživa lieči.