Dharma

Ako tak načieram do zvláštnych, doposiaľ mne neznámych duchovných jazierok, vylovil som z nich zaujímavý pojem – Dharma. Po oboznámení sa s jeho významom pomaly začínam veriť tomu, že nejaká Dharma vôbec existuje. Čo to vlastne je? Je vôbec užitočné, či dôležité sa ňou zaoberať?

Pochopil som, že Dharma je pomenovaním ochrany samého seba, zmyslom, alebo cieľom života, správnym chovaním sa, spravodlivosťou i budhistickou pravdou. Je to metóda, alebo zákon, ktorý vraví o tom, aby sme sa dokázali zmieriť s tým, čo nám je vopred dané pre tento svoj život a aby sme pochopili svoju úlohu., ktorá nám bola daná pre život tu na zemi a dokázali ju tak plniť. Je učením, náukou i systémom. K tomuto pojmu sa ale viaže nespočetné množstvo ďaľších definícií, ktoré sú si významom menej, či viac podobné, takže nejestvuje jednoslovný preklad významu tohoto symbolu.

Ako som tak viac a viac načieral do neznámych vôd, dozvedel som sa, že každý jeden z nás máme svoju Dharmu, ale len málokto ju vie alebo chce nájsť, osvojiť si ju a aj praktizovať. A je otázkou, či bežný človek, ktorý sa nezaoberá duchovným zmyslom života o tomto pojme vôbec vie. Prijatím Dharmy však dokážeme dosiahnúť vnútorný pokoj a slobodu. Dokážeme ňou vyčerpať svoju karmu a tak sa vyslobodiť z kolobehu života. Ona totiž existuje objektívne, teda úplne nezávisle na ľudskej vôli. A je veľkou pravdou, že ako ľudský tvor sme neskutočne ovplyniteľní svojim okolím, v ktorom žijeme. Toto sa jednoducho poprieť nedá. Napríklad spoločenskými normami, zvykmi, reklamami, názormi iných ľudí v našom okolí, našimi učiteľmi, vedúcimi pracovníkmi… atď… atď. Dostávajú nás tak do zvláštneho postoja, kedy nám hovoria akí by sme podľa nich mali byť. V podstate nás do toho podvedome nútia, takže potom prirodzene hráme akúsi rolu pretvárky a faloše alebo len hráme dvojitú hru. Takto nás pomaly, ale isto, odvádzajú od našej podstaty a od toho, aby sme našli svoju vlastnú Dharmu. Aby sme žili tým kto naozaj sme. Ako deti sme to vedeli, no práve týmto ovplyvňovaním sme sa istým spôsobom do seba uzatvorili, čím sme nevedomky uplatnili časť podstaty Dharmy na svoju ochranu.

Takže nájsť Dharmu a osvojovať si ju na dennej báze znamená ochrániť samého seba pred úpadkom a problémami. A praktizovať ju – tiež na dennej báze – znamená zvýšiť si kvalitu života, rozvinúť svoje vnútorné šťastie a svoju pokojnú myseľ, čo je cesta k trvalému šťastiu. Bez vnútorného šťastia nie je možné dosiahnuť šťastie vonkajšie presne tak, ako nejestvuje zdravá duša a choré telo, či vice versa.

No dobre, teraz už o tomto viem. Ale čo s tým? Bolo by úžasné byť vnútorne vyrovnaným človekom a disponovať trvalým šťastím. Nájsť úplný zmysel života. Som len bežným človekom, ktorý je ovplyvnený a nevie sa z toho dostať. Skeptický prístup a nedôvera v tento druh úspechu zatiaľ ostáva len v rovine vytúženého cieľa, avšak fakt, že som načrel do tohoto jazierka poznania, mi určite dodáva nádej eliminovať ďaľší kúsok nedôvery a otvoriť sa neznámej duchovnej equilibristike k lepšiemu ja.