Postoj chvíľa, krásna si

Prvý pohár vína
Lásky plno v ňom
Zamatové pery omočíš
Ťarbavé slová
Zo seba súkam ako slon
Kreslím ti srdce do očí

***

Druhý pohár vína
Dvere otváram – povedz mi
kam až s tebou môžem ísť
Neviem či zvládnem
Vyhnúť sa obavám
Kúsky sveta tvojho hrýzť

***

Tretí pohár vína
Jabĺk tucet vlečie had
Sviečka horí ako my
Vystavená neha
Veď ty vieš, že ťa mám rád
Som do teba celkom obutý

***

Po víne si iná
Romantika z plátna kín
Postoj chvíľa, krásna si
Verím, že to nie je
Posledné víno vín,
že mnoho takých ešte dáme si