Smiech

Vidíš svoj obraz?

        A čo vidíš?

Milosť, slasť a odpustenie?

Ale nie, je to len smiech,
        výsmech samého seba,
             úbohá poznámka k recenzii textu,
                  pokrčený papier hodný v koši ležať.

Pery na dosah
         ako hviezdy
              a kútiky úst sťaby pohádané boli…

…od seba sa tiahnu. Každý na opačnú stranu svetovú…

Otváraš okno do samého seba,
          aby vyvetral si čo už dávno za zubami máš.
No nezabudni, je to len obraz
          a ty, ty celkom iný si!

Vedz, že to zrkadlo, do ktorého sa dívaš práve,
to nie si ty, ty predsa úplne iný si,
tam len posmech je.

Ten pravý smiech len v sebe máš
a tam kútiky úst sa nerozídu nikdy…

     …vôbec…